Kisah Perjuangan Para Guru

Judul buku              : Guru, Hidupmu Hanya Untuk Kami

Penulis                   : Eidelweis Almira

Penerbit                 : Zettu

Tahun Terbit          : 2013

Tebal buku             : 190  hlm

Buku ini menceritakan berbagai perjuangan guru, bagaimana suka duka yang dialami oleh guru terutama guru yang mengajar di daerah pedalaman. Buku ini memiliki 37 cerita pendek dengan bahasa yang mudah dipahami diantaranya “Suka Duka Guru SD Pedalaman”, “Guru Dunia Sunyi”, “Guru Tua yang Terbuang”, “Pak Mujo Layak Dipuji”, “Kalau Bukan Saya, Siapa Lagi?”, “Permainan Kentang dan Benci”, “Istri Guru yang Setia”, “Miss Eka My Best Teacher”, “Guru dari Murid yang Dianggap Bodoh”, “Murid Saya, Anak Saya”, “Berhentilah Jadi Gelas”, “Enam Pesan Tanya Guru” dan lain-lain.

Novel ini mengandung banyak amanat yang dapat kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan. Dengan menanamkan pemikiran dan pandangan kita mengenai sosok guru itu penting dalam pendidikan. Gurulah yang mengajarkan kita untuk menaklukan dunia. Dia juga yang telah mendidik kita dan menasihati kita dengan sabar. Melalui kata-kata indah yang disusunnya juga, Eidelweis Almira mengajarkan kita untuk menghargai guru yang bersedia menjadi pijakan bagi kesuksesan dan kebahagiaan murid-muridnya.

Kelebihan

Alur cerita dari buku ini yaitu maju-mundur. Meskipun demikian cerita yang dibawakan oleh penulis sangat indah dan menarik membuat pembaca merasa tersentuh disertai amanat-amanat yang terkandung didalam cerita tersebut.

Kelemahan

Tidak adanya riwayat atau biodata penulis sehingga pembaca kesulitan mengenal latar belakang penulis.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *